Skip links

Inden fotografering
I modsætning til de andre typer fotograferinger så er formødet her forpligtende. Vi holder altid et mødet i god tid inden fotograferingen da der kan være mange faktorer der skal på plads. Når vi er så langt i processen at det er tid til formødet, er der betalt depositum og fotografen har sat gang i idéudviklingen. Det kan til tider være nødvendigt med flere formøder.
For at have kommunikationen på plads, er det rart at få alt ting afklaret på forhånd, så vi kan bruge tiden til fotograferingen på bedste vis. 

Tid
Her der sat 3 timer af til fotograferingen. Der er sat tid af til styling, påklædning og evt. kørsel.

Efter fotografering
Denne billedetype er planlagt efter 1-3 færdige kunstværker ud fra en fotografering. Det drejer sig om sammensætning af mange billeder og kréeres ud fra fotografens personlige stil. Selve printet er ikke med i prisen, da det afhænger af både materialet og størrelsen du ønsker.

Return to top of page